brandblussershaaksbergen

Startbewijs.nl

  Brandblussershaaksbergen
Dinsdag, 25 april 2017 

Advertenties

Advertenties

Overzicht

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y
Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

BRANDBLUSSERS HAAKSBERGEN


BRANDBLUSSERS HAAKSBERGEN

Brandblussers Haaksbergen Een gebouwbrand kan schade en slachtoffers tot gevolg hebben. Brandblussers dienen om een beginnende brand tijdig te bestrijden tot het moment dat de brandweer er is. Om downtime binnen bedrijven te voorkomen beschermen wij mensen, gebouwen, machines en installaties met erkende en de goedkoopste brandblussers.

BORD POEDERBLUSSER


BORD POEDERBLUSSER

Brandblussers Haaksbergen Naast vierkante rode verplichte brandblusser pictogrammen voor brandblussers en brand slanghaspels zijn er tevens zogenaamde ID pictogrammen voor blussers en brandhaspels verkrijgbaar. Op deze ID pictogrammen staat de specifieke eigenschappen van het betreffende blusmiddel vermeldt. De pictogrammen zijn verkrijgbaar voor o.a.: schuimblusser, vetblusser, poederblusser, Co2 blusser en ook voor brandslanghaspels.

SCHUIMBLUSSER 2 LITER


SCHUIMBLUSSER 2 LITER

Brandblussers Haaksbergen Sproeischuimblusser 8A-34B. Een sproeischuimblusser is gevuld met water en schuim vormend middel. De blussende werking van schuim berust op afdekking en afkoeling. Binnen bedrijven, kantoren en winkels vinden sproeischuimblussers hun toepassing die door een aanpassing in de spuitmond elke druppel uitstromende vloeistof onderbreken met lucht. Hierdoor ontstaat een nevel, die zelfs niet elektrisch geleidend is. Het mengen van lucht geeft een langere blustijd.

BORD SCHUIMBLUSSER


BORD SCHUIMBLUSSER

Brandblussers Haaksbergen De vierkante rode brandblusser bordjes zijn volgens wettelijk voorschrift verplicht. Deze brandblusser instructie picto grammen ook. Op deze ID pictogrammen staan de specifieke eigenschappen van het betreffende blusmiddel vermeldt. De pictogrammen zijn verkrijgbaar voor o.a.: schuimblussers, vetblussers, poederblussers, Co2 blussers en ook brandslanghaspels.

VEILIGE BLUSDEKEN


VEILIGE BLUSDEKEN

Brandblussers Haaksbergen Met een branddeken kunt u snel een beginnende brand doven. Denk aan vlam-in-de-pan, barbecuebrand, papier- en prullenbak branden.
 

BRANDBLUSSERS HAAKSBERGEN | ACHTERHOEK TWENTE

Brandblussers Haaksbergen. Brandblussers Haaksbergen nodig ? Ook in Haaksbergen goedkope brandblussers en brandslanghaspels voor kantoorruimte, winkel, huis, loods woning, garage bedrijfspand, auto, boot. Een brand in een bedrijf of thuis komt regelmatig voor en hebben een zwaar vernietigend effect. Door de juiste brandblusser te kopen is ernstige brandschade voor een groot deel te voorkomen. De brandblusapparaten welke wij als groothandel met korte levertijd leveren: blusdeken, schuimblusser, Co2 blussers poederblussers, de vorstbestendige schuim brandblussers keukenblussers en koolzuurgas brandblussers. Verzekeraars eisen bepaalde typen blusapparaten. Wij geven u gedegen brandblusseradvies en staan u bij. Per 1 november 2008 is fase 1 van het Gebruiksbesluit in werking getreden. In fase 1 zijn de voorschriften voor het brandveilig gebruik uit de verordening van de VNG overgeheveld naar een landelijke brandblusser regelgeving. Fase 2 van het Gebruiksbesluit betreft de afstemming van de bouwtechnische, installaties technische en gebruikstechnische eisen. Heeft u vragen over een draagbaar blusapparaat, brandslanghaspel, blusstof of brandklasse of wilt u een offerte voor levering nieuwe of onderhoud brandblussers te Haaksbergen neem contact op.

SPRAY BRANDBLUSSER


SPRAY BRANDBLUSSER

Brandblussers Haaksbergen Universele spray brandblusser. Temp.: -5C tot +60C. Schuim: rating 5A-13B-15F. Universele sprayblusser voor caravans, auto, keuken, boot, schuur, camper, opslag, schuur, winkel, kantoor, enz. Erkende brandblusser voor het veilig blussen van een frituurpan brand. Universele blusser geschikt voor het blussen van een brand in de brandklassen A (=vaste stoffen), B (=vloeibare stoffen), F (=vet en olie).

CE | BRANDBLUSAPPARAAT


CE | BRANDBLUSAPPARAAT

Brandblussers Haaksbergen CE brandblusser markering. De CE-markering die ook op een brandblusser wordt vermeldt geeft aan dat de brandblusser voldoet aan de binnen de (EU) Europese Unie geldende regels.

BLUSSERS VOOR BOTEN


BLUSSERS VOOR BOTEN

Brandblussers Haaksbergen Een brandblusser aan boord van schepen dient MED keur te bevatten. Het MED keurmerk staat voor Marine Equipment Directive. MED geeft aan dat de brandblusser voldoet aan de eisen en richtlijnen van de scheepvaart. De brandblusser bevat het keurmerk in de vorm van het scheepvaart stuurwiel.

BORD BRANDBLUSSER


BORD BRANDBLUSSER

Brandblussers Haaksbergen Een brandblusser dient goed zichtbaar te zijn. Hiernaast schrijft de wet voor om op twee meter hoogte (bovenkant van pictogram bord - vanaf de vloer gerekend) boven de blussers een pictogram bord te plaatsen. Lukt dit niet dan mag u het pictogram ook in de nabijheid van de brandblusser plaatsen.

LOGBOEK ONDERHOUD


LOGBOEK ONDERHOUD

Brandblussers Haaksbergen Wettelijk gezien bent u verplicht om te beschikken over een registratie van de verrichte onderhoud werkzaamheden aan uw blusmiddelen. Het logboek geeft bij inspecties van brand weer en Gemeente inzicht in de status van aanwezige brand veiligheid middelen in uw pand. Het toont toezichthouders dat er tijdige naleving van wet- en regelgeving plaatsvindt.

BRANDSCHADE REINIGING


BRANDSCHADE REINIGING

Brandblussers Haaksbergen Een brand is een ingrijpende gebeurtenis die grote gevolgen kan hebben. Deze gevolgen zijn vooraf vaak niet te overzien en mensen die een brand hebben mee moeten maken voelen zich ontredderd. Stichting Salvage biedt eerste hulp bij brand.

BRANDBLUSSER PLAATSEN


BRANDBLUSSER PLAATSEN

BRANDBLUSSERS OP 1.00 METER VANAF DE VLOER

BRANDKLASSE A


BRANDKLASSE A

Brandblussers Haaksbergen Brandklasse A op brandblussers vermeldt geeft aan dat de brandblusser geschikt is voor het blussen van diverse vaste stoffen als hout, papier, textiel.

BRANDBLUSSER THUIS


BRANDBLUSSER THUIS

Brandblussers Haaksbergen Brandblusser voor in uw huis. Zorg dat er in uw woning een brandblusser is. Hou de blusser gebruiksklaar en laat de brand blusser periodiek keuren. Plaats een brandblusser in huis op een snel bereikbare plaats in huis.

ICT BLUSSYSTEEM


ICT BLUSSYSTEEM

Brandblussers Haaksbergen Blussysteem voor ICT ruimte. Dit autonome automatische detectie en blussysteem is een hoogwaardige actieve beveiliging en een goed alternatief t.o.v. passieve ruimteblussystemen. Toepassingen zijn vooral te vinden in schakelkasten, patchkasten en serverracks. Door te zorgen voor een actieve beveiliging waarbij u in de gelegenheid wordt gesteld om gebeurtenissen IN of in de directe nabijheid van uw kost bare ICT apparatuur te (trend) analyseren werkt het systeem op basis van bronbestrijding. Blusmiddel: gasvormig stikstof. Detectie: rook, stof, humidity.
 

Poll


Poll

Is er een Co2 blusser in uw ICT ruimte ?

ja, nl ...
nee, nl ...
anders, nl ...
- Bekijk resultaten

NEN BRANDBLUSSERS


NEN BRANDBLUSSERS

Brandblussers Haaksbergen

6 LITER SCHUIMBLUSSER


6 LITER SCHUIMBLUSSER

Brandblussers Haaksbergen Schuimblusser 6 liter 13A-113B. Een sproeischuimblusser is gevuld met water en schuim vormend middel. De blussende werking van schuim berust op afdekking en afkoeling. Binnen bedrijven, kantoren en winkels vinden sproeischuimblussers hun toepassing die door een aanpassing in de spuitmond elke druppel uitstromende vloeistof onderbreken met lucht. Hierdoor ontstaat een nevel, die zelfs niet elektrisch geleidend is. Het mengen van lucht geeft een langere blustijd.

BLUSRATING BRANDBLUSSER


BLUSRATING BRANDBLUSSER

Brandblussers Haaksbergen De blusrating van een 6 liter schuimblusser 13A-113B. Wat houdt blusrating in ? De rating van schuimblussers wordt altijd op het etiket vermeldt. De blusrating van een 6 liter schuimblusser bestaat uit een getal gevolgd door het type brand (klasse A en B) waar de schuimblusser voor ontworpen is. De A blusrating van een 6 ltr schuimblusser is 13A. De 13A rating wordt behaald door het uitvoeren van een blustest op een brandende rechthoekige stapel blokjes van 1.30 meter. De 113B rating wordt behaald door het uitvoeren van een blustest middels een vloeistof brand in een bak met 1/3 water en 2/3 heptaan. De 6 ltr schuim blusser is geschikt voor het blussen van een brand klasse B brand van max. 113 liter.

MILIEU KEURMERK


MILIEU KEURMERK

Brandblussers Haaksbergen

KOOLZUURSNEEUW 5 KG


KOOLZUURSNEEUW 5 KG

Brandblussers Haaksbergen Brandblusser computerruimte. Co2 brandblussers hebben een zwarte expansiekoker aan het uiteinde van de slang. CO2 brandblussers zijn het meest geschikt voor het blussen van elektriciteitsbranden. Volgens overheid voorschrift gelden Co2 brandblussers als aanvullende brandblusmiddelen naast 6 kg poederblussers of 6 liter schuimblussers. Blustijd Co2 brandblusser 30 seconden. Erkende Co2 brandblusser.

BORD CO2 BRANDBLUSSER


BORD CO2 BRANDBLUSSER

Brandblussers Haaksbergen Brandblusser instructie bord. Naast de wettelijke verplichte rode vierkante brandblussers pictogrammen zijn er tevens zogenaamde ID pictogrammen voor blussers en brandhaspels verkrijgbaar. Op deze ID pictogrammen staat de specifieke eigenschappen van het betreffende blusmiddel vermeldt. De pictogrammen zijn verkrijgbaar voor o.a.: schuimblussers, vetblussers, poederblussers, Co2 blussers en ook brandslanghaspels.

KOOLZUURSNEEUW 2 KG


KOOLZUURSNEEUW 2 KG

Brandblussers Haaksbergen CO2 blusser voor het blussen van elektrische apparaten en vloeistofbranden. Blussen geschiedt doordat CO2 blusgas zuurstof verdringt. Erkende Co2 blusser. Blustijd 15 seconden. Co2 blusser handig voor in huis. Geschikt voor het blussen van een elektriciteitsbrand.

BRANDKLASSE B


BRANDKLASSE B

Brandblussers Haaksbergen Brandklasse B op brandblussers vermeldt geeft aan dat de brandblusser geschikt is voor het blussen van vloeistoffen.
 

Zoeken


Sociale mediaSuggestie?

Heb je een link suggestie voor deze site of wil je dat jouw link ook op deze site komt? Stuur een e-mail.

Tijd

CONTACT


CONTACT

Brandblussers Haaksbergen

ADVIES BRANDBLUSSERS


ADVIES BRANDBLUSSERS

Brandblussers Haaksbergen

AUTO BRANDBLUSSER


AUTO BRANDBLUSSER

Brandblussers Haaksbergen

KEURING BRANDBLUSSERS


KEURING BRANDBLUSSERS

Brandblussers Haaksbergen

HOEVEEL BRANDBLUSSERS


HOEVEEL BRANDBLUSSERS

Brandblussers Haaksbergen Per 100 m2 min. 1 brandblusser met min. inhoud 6 kg poeder of 6 liter schuim per ruimte. Bij ruimten kleiner dan 100 m2 voldoet u met 1 brandblusser van min. 6 kg poeder of 6 liter schuim. Brandblussers moeten altijd goed bereikbaar zijn en zich op maximaal 20 meter afstand bevinden. De maximale loopafstand naar blusmiddelen is 20 meter en bij aanvullende brandblussers (Co2) 5 meter.

6 KILO BRANDBLUSSER


6 KILO BRANDBLUSSER

Brandblussers Haaksbergen Poederblusser 6 kilo 34A-233B. De blussende werking van een poederblusser berust op negatieve katalyse. Langere blustijd en hoge bluskracht. De beste brandblusser voor buiten.

BRANDKLASSE F


BRANDKLASSE F

Brandblussers Haaksbergen Brandklasse F op brandblussers vermeldt geeft aan dat de brandblusser geschikt is voor het blussen van zeer hete olin en vetten zoals een brandende frituurpan of vlam in de pan.

BORD BRANDBLUSDEKEN


BORD BRANDBLUSDEKEN

Brandblussers Haaksbergen Ook een blusdeken dient ten allen tijde goed zichtbaar te zijn. Door een blusdeken goed zichtbaar aan de muur op te hangen is deze snel bereikbaar.

INFO BRANDBLUSSERS


INFO BRANDBLUSSERS

Brandblussers Haaksbergen

BRANDKLASSE C


BRANDKLASSE C

Brandblussers Haaksbergen Brandklasse C op draagbare brandblussers vermeldt geeft aan dat de brandblusser zeer geschikt is voor het blussen van gassen onder druk als aardgas, butaangas propaangas. Co2 brandblussers hadden voorheen de C classificatie echter deze vallen niet meer onder de basis brandbeveiliging in gebouwen. Co2 brandblussers zijn zeer geschikt voor het blussen van een elektra- en keukenbrand. Poederblussers zijn ook geschikt voor het blussen van gasbranden echter geven deze vooral binnenshuis veel schade.
 
 
startbewijs.nl 2002 - 2017 
 Rubrieken 36
 Links 139
Door brandblussershaaksbergen i.s.m startbewijs.nl